NEMZETKÖZI RÖVIDHULLÁMÚ RÁDIÓFORGALMI VERSENY

(HA DX)

VERSENYKIÍRÁS A HAZAI VERSENYZŐKRE VONATKOZÓAN


Rendezője:
a Magyar Rádióamatőr Szövetség.

Célja: a hagyományos rádióamatőr barátság ápolása a magyar és külföldi rádióamatőrök között, a hazai rádióamatőrök jó hírének erősítése, technikai színvonaluk és tudásuk bizonyítása, fejlesztése, valamint a minősítési pontok megszerzése lehetőségének biztosítása.

Ideje: minden év január harmadik teljes hétvégén, szombaton 12.00 UT-tól vasárnap 11.59 UT-ig. 2019-ben: január 19-20.

Résztvevők: minden érvényes rádióengedéllyel rendelkező hazai és hazánkban tartózkodó külföldi rádióamatőr illetve SWL, aki a versenykiírásban leírtakat elfogadja.

Kategóriák:   


QRP: RF PWR max 5 W.
LP:  RF PWR max 100 W.
HP:  RF PWR max 1500 W.

A Cabrillo fájlok fejlécében szerepeltetendő kategória leírások a www.ha-dx.com honlapon a Jegyzőkönyvleadás / Példa Cabrillo pont alatt találhatók.

A Rádióforgalmi Versenyszabályzat értelmében közösségi állomás kérheti egyéni kategóriában az értékelést abban az egy kivételes esetben, amikor a közösségi állomásról ifjúsági korosztályú operátor dolgozik felnőtt felügyelete mellett (A felnőtt nem lehet segítő, közreműködő, csak is felügyeletet gyakorol). Ennek a ténynek a logból ki kell derülnie. Erre alkalmas a SOAPBOX.

Sávok: 160, 80, 40, 20, 15, 10 méter, figyelembe véve az IARU Region 1. sávfelosztásra vonatkozó ajánlásait.

Adásmódok: távíró (A1A) és távbeszélő (A3J). Hívás: CQ TEST, illetve CQ CONTEST.

Verseny-összeköttetés: mindenki dolgozhat mindenkivel. Ugyanazon állomással sávonként csak egy összeköttetés érvényes, kivéve a MIX kategóriákat, ahol ugyanazon sávon lehet érvényes CW és SSB összeköttetés is ugyanazon állomással.

Ellenőrzőszám: RS(T) és kötelezően HA-DXC tagsági sorszám. Amennyiben az állomásnak nincs HA-DXC sorszáma, az eddigiekhez hasonlóan a megyerövidítést kell adni. (A külföldiek a verseny ideje alatt sorszámot adnak.)

Magyarország megyerövidítései: ZA, GY, VA, KO, VE, SO, TO, BA, FE, BP, NG, HE, PE, SZ, BE, CS, BN, BO, SA, HB.

Pontozás: a magyar állomások egymás közti összeköttetései 1 pontot érnek. Minden QSO európai állomással 3, Európán kívüli állomással pedig 5 pontot ér. A mozgó állomások nulla pontot érnek és szórzóként sem vehetők figyelembe.

Szorzók: az elért DXCC körzetek + WAE lista szerint sávonként, üzemmódtól függetlenül. A mozgó állomások nulla pontot érnek és szórzóként sem vehetők figyelembe.

Végeredmény: a sávonként és üzemmódonként elért pontok összege szorozva az elért szorzók számával.


Jegyzőkönyv: készüljön CABRILLO fájl formátumban. A Cabrillo file

Akik nem tudnak Cabrillo file-t küldeni, a http://www.ha-dx.com web címen kézzel is begépelhetik jegyzőkönyvüket.

A versennyel kapcsolatos bármilyen információhoz, észrevételhez a következő címre lehet elektronikus levelet küldeni: contestmanager@mrasz.hu

Log beküldési határidő: A logokat a verseny végét követő 14 napon belül kell a megadott email címre beküldeni, vagy beírni a webes felületen (2019. február 3-án éjfélig).

A versenyprogramok kiírástól eltérő működése nem képezheti utólagos óvás tárgyát.

Elismerés: A kategóriánkénti I.-III helyezést elért versenyzők oklevelet kapnak. Az okleveleket a verseny végeredménye közzé tételét követően le lehet letölteni a HA-DX honlapjáról. A  kategóriák első helyezettjei - szponzoroktól függően - díjazásban részesülnek.

Eredményhirdetés: a verseny végeredményét a Magyar Rádióamatőr Szövetség honlapján http://www.mrasz.hu/ tesszük közzé. A díjak az évente megrendezésre kerülő díjkiosztó gálán kerülnek átadásra (a helyezettek írásos meghívót kapnak).

Egyéb:
NEMZETKÖZI RÖVIDHULLÁMÚ RÁDIÓFORGALMI VERSENY (HADX) VERSENYKIÍRÁSA

(KÜLFÖLDI VERSENYZŐKRE VONATKOZÓAN)


Rendezője:
a Magyar Rádióamatőr Szövetség.

Célja: a hagyományos rádióamatőr barátság ápolása a magyar és külföldi rádióamatőrök között.

Ideje: minden év január harmadik teljes hétvégén, szombaton 12:00 UT-tól vasárnap 11:59 UT-ig. 2019-ben: január 19-20.

Résztvevők: minden érvényes rádióengedéllyel rendelkező külföldi rádióamatőr, aki a versenykiírásban leírtakat elfogadja.

Kategóriák:

QRP: Max 5W out
Low Power: Max 100W out
High Power: Max 1500W out

A Cabrillo fájlok fejlécében szerepeltetendő kategória leírások a www.ha-dx.com honlapon a Jegyzőkönyvleadás / Példa Cabrillo pont alatt találhatók.

Sávok: 160, 80, 40, 20, 15, 10 méter, figyelembe véve az IARU Region 1. sávfelosztásra vonatkozó ajánlásait.

Adásmódok: távíró (A1A) és távbeszélő (A3J).

Hívás: CQ TEST, illetve CQ CONTEST.

Verseny-összeköttetés: mindenki dolgozhat mindenkivel. Ugyanazon állomással sávonként és üzemmódonként egy-egy összeköttetés érvényes.

Ellenőrzőszám: RS(T) és sorszám 001-től folyamatosan. (MM kategóriában sávonként 001-től folyamatosan.) A magyar állomások RS(T) és HA-DXC tagsági sorszámot vagy megyerövidítést adnak.

Magyarország megyerövidítései: ZA, GY, VA, KO, VE, SO, TO, BA, FE, BP, NG, HE, PE, SZ, BE, CS, BN, BO, SA, HB.

Pontozás: minden QSO saját országgal, illetve saját kontinenssel 1 pontot ér. Minden QSO más kontinenssel 3 pontot ér. Minden QSO magyar állomásokkal 6 pontot ér. A mozgó állomások nulla pontot érnek és szórzóként sem vehetők figyelembe.

Szorzók: az elért magyarországi megyék és HA-DXC sorszámok, sávonként, üzemmódtól függetlenül. A mozgó állomások nulla pontot érnek és szórzóként sem vehetők figyelembe.

Végeredmény: az üzemmódonként elért pontok összege szorozva az elért szorzók számával vagy 1-gyel, ha nem történt magyar állomással összeköttetés.


Jegyzőkönyv:
készüljön CABRILLO fájl formátumban. A Cabrillo file

Akik nem tudnak Cabrillo file-t küldeni, a http://www.ha-dx.com web címen kézzel is begépelhetik jegyzőkönyvüket.

A versennyel kapcsolatos bármilyen információhoz, észrevételhez a következő címre lehet elektronikus levelet küldeni: contestmanager@mrasz.hu

Log beküldési határidő: A logokat a verseny végét követő 14 napon belül kell a megadott email címre beküldeni, vagy beírni a webes felületen (2019. február 3-án éjfélig).

A versenyprogramok kiírástól eltérő működése nem képezheti utólagos óvás tárgyát.

Értékelés: minden jegyzőkönyvet küldött versenyző értékelésre kerül.

Díjazás: Minden résztvevő elektronikus oklevelet kap, amely a végleges eredmény kihirdetése után lesz letölthető a verseny honlapjáról.

Egyéb: