Strona przesyłania logów będzie dostępna od chwili rozpoczęcia zawodów.
18 stycznia 2020 12:00 PM UT