HA-DX Versenykiírás

HA-DX VERSENYKIÍRÁS

1. Rendező: Magyar Rádióamatőr Szövetség (www.mrasz.hu).

2. Célja: Az éterbeli aktivitás növelése, a hazai rádióamatőrök jó hírének erősítése, technikai színvonaluk és tudásuk bizonyítása, fejlesztése, valamint a minősítési pontok megszerzése lehetőségének biztosítása.

3. Ideje: minden év január harmadik teljes hétvégén, szombaton 12.00 UT-tól vasárnap 11.59 UT-ig. 2024-ben: január 20-21

4. Résztvevők: A világ minden rádióamatőre, aki a versenykiírásban leírtakat elfogadja.

5. Frekvenciasávok: 160, 80, 40, 20, 15, 10 m-es amatőrsávok az IARU Region 1 sávfelosztási ajánlásának megfelelően.

6. Üzemmódok: A1A távíró (CW) és A3J távbeszélő (SSB)

7. Kategóriák:

- SOSB 10 - egy kezelő, egy sávon (10m), teljesítmény és üzemmód megkötés nélkül
- SOSB 15     - egy kezelő, egy sávon (15m), teljesítmény és üzemmód megkötés nélkül  
- SOSB 20     - egy kezelő, egy sávon (20m), teljesítmény és üzemmód megkötés nélkül  
- SOSB 40     - egy kezelő, egy sávon (40m), teljesítmény és üzemmód megkötés nélkül  
- SOSB 80     - egy kezelő, egy sávon (80m), teljesítmény és üzemmód megkötés nélkül  
- SOSB 160     - egy kezelő, egy sávon (160m), teljesítmény és üzemmód megkötés nélkül  
- SO3BAND     - egy kezelő tetszőleges 3 sávon teljesítmény és üzemmód megkötés nélkül.  
- SOAB CW HP   - egy kezelő, összsávon, távíró üzemmódban, HP  
- SOAB SSB HP   - egy kezelő, összsávon, távbeszélő üzemmódban, HP  
- SOAB MIX HP   - egy kezelő, összsávon, vegyes üzemmódban, HP  
- SOAB CW LP   - egy kezelő, összsávon, távíró üzemmódban, LP  
- SOAB SSB LP   - egy kezelő, összsávon, távbeszélő üzemmódban, LP  
- SOAB MIX LP   - egy kezelő, összsávon, vegyes üzemmódban, LP  
- SOAB MIX QRP   - egy kezelő, összsávon, vegyes üzemmódban, QRP  
- YOUTH6H MIX   - egy kezelő ifjúsági 26 év alatti állomás 6 órás  
- MS MIX   - több kezelő, összsávon, vegyes üzemmódban  


YOUTH6H - egykezelő ifjúsági (26 év alatt) állomás (SOAB-MIX) 6 órás. Maximum 6 óra üzemidő legalább egy óra szünetekkel.
Ez azt jelenti, hogy a QSO-k közti 60 percnél nagyobb szünet nem számít forgalmazásnak.
Maximum 6 óra üzemidő legalább egy óra szünetekkel, 6. órán túli QSO-k maradjanak a logban, de pontot nem érnek.
Minden másban vonatkoznak rá a SO-AB MIX szabályok

Egykezelős (SO) kategóriákban sáv és üzemmód váltás időkorlátozás nélkül megengedett, de egy időben csak egy jelet sugározhat ki az állomás. Az operátor minden rádióforgalmazással összefüggő tevékenységet egyedül lát el. Ide tartozik a forgalmazás mellett a LOG vezetése, antennaforgatás, hangolás, stb.

A beküldött jegyzőkönyvnek minden összeköttetést tartalmaznia kell, függetlenül a kategóriától. Amennyiben bármely QSO törlésre kerül, abban az esetben a jegyzőkönyv nem használható a kiértékeléshez, ezért törlésre kerül.


SO3BAND kategóriában tetszőleges 3 sávot kell megjelölni a LOG leadásakor. QSO több sávon is létesíthető, a LOG-nak azokat is tartalmaznia kell.

MS kategóriában a "RUN" állomásra vonatkozóan sávon belüli üzemmód váltásra nincs időkorlát, de sávváltás csak az egyazon sávon eltöltött 10 perc elteltével engedélyezett. Amennyiben az állomás ennél kevesebb időt tölt az új sávon, akkor a maradék időben készült összeköttetései nulla pontot érnek, azok szorzóként sem vehetők figyelembe. A 10 perc az új sávon készített első összeköttetéstől számítódik.

MS kategóriában a "MULT" - szorzózó rádió - csak egy új szorzó létesítése érdekében, egy másik sávon engedélyezett. A MULT állomásra vonatkozóan sávon belüli üzemmód váltásra nincs időkorlát, de sávváltás csak az egyazon sávon eltöltött 10 perc elteltével engedélyezett. Amennyiben a szorzózó állomás ennél kevesebb időt tölt az új sávon, akkor a maradék időben készült összeköttetései nulla pontot érnek, azok szorzóként sem vehetők figyelembe. A 10 perc az új sávon készített első érvényes szorzó összeköttetéstől számítódik.

Amennyiben kiértékeléskor kiderül, hogy a másik sávon készített összeköttetés mégsem szorzó, akkor az nulla pontot ér. A "MULT" állomás általános versenyhívást  nem adhat.

MS kategóriában egyidőben maximum 2 jel sugározható ki: az egyik a “RUN” sávon, a másik a “MULT” sávon.
QRP: Legfeljebb 5 Watt kimenő teljesítmény az összes adásra használt antennán
LP: Legfeljebb 100 Watt kimenő teljesítmény az összes adásra használt antennán
HP: Több mint 100 Watt kimenő teljesítmény az összes adásra használt antennán

A Cabrillo fájlok fejlécében szerepeltetendő kategória leírások a www.ha-dx.com honlapon a Jegyzőkönyvleadás / Példa Cabrillo pont alatt találhatók.

8. Verseny-összeköttetés: mindenki dolgozhat mindenkivel. Ugyanazon állomással sávonként csak az első érvényes összeköttetés ér pontot, kivéve a MIX kategóriákat, ahol ugyanazon sávon lehet érvényes CW és SSB összeköttetés is ugyanazon állomással.

9. Ellenőrzőszám: RS(T) és az állomás földrajzi helye szerinti megye rövidítése (A külföldiek a verseny ideje alatt sorszámot adnak.)

Magyarországi megyék rövidítéseit az 1. számú melléklet tartalmazza.

10. Pontozás:

Magyar állomással létesített összeköttetés :    10 pont
Saját kontinensen lévő állomással létesített összeköttetés:   2 pont
Más kontinensen lévő állomással létesített összeköttetés:   5 pont


A /AM, /MM állomások kettő pontot érnek és szorzóként nem vehetők figyelembe.

Szorzók:
az elért DXCC+ WAE lista (kivéve HA) és a magyar megyék (BA, BE, BN, BO, BP, CS, FE, GY, HB, HE, SZ, KO, NG, PE, SO, SA, TO, VA, VE, ZA) sávonként, üzemmódtól függetlenül.

Végeredmény: a sávonként és üzemmódonként elért pontok összege szorozva a sávonként elért szorzók összegével.

11. Jegyzőkönyv: készüljön CABRILLO fájl formátumban. A Cabrillo file a verseny honlapján a http://www.ha-dx.com címen tölthető fel.

A versennyel kapcsolatos bármilyen információhoz, észrevételhez a következő címre lehet elektronikus levelet küldeni: versenybizottsag@mrasz.hu

Log beküldési határidő: A logokat a verseny végét követő 5 napon belül kell feltölteni a verseny honlapján.

A határidő kiterjesztése a verseny rendezőjénél a határidő lejárta előtt az okok megadásával kérelmezhető. A határidő kiterjesztése csak akkor érvényes, ha a verseny rendezője ezt írásban visszaigazolja.

12. Logellenőrzés: A logok ellenőrzése erre a célra fejlesztett szoftverrel és emberi értékeléssel történik

      • Dupla összeköttetések nem vonnak büntetőpontot maguk után.
      • Bármilyen hibával naplózott összeköttetés után büntetőpontok kerülnek levonásra, melynek érteke az igényelt összeköttetés pontértékének kétszerese.
      • Hibás összeköttetések, vagy az ellenállomás logjában nem szereplő kérelmezett összeköttetések nulla pontot érnek és az összeköttetés pontértékének a kétszeresével bíró pontlevonást jelentenek.

13. Kiértékelés: A rendező felelős a logok ellenőrzéséért és kiértékeléséért. A résztvevőktől elvárt, hogy betartsák a forgalmazás írott és íratlan szabályait. A verseny szabályainak megsértése vagy a sportszerűtlen viselkedés a versenybizottság intézkedését vonhatja maga után.

Sportszerűtlen viselkedés lehet, de nem kizárólagosan:

      • Összeköttetések megszervezése vagy lenyugtázása a verseny előtt, alatt vagy után bárminemű, nem-rádióamatőr módszert használva, értsd: telefon, üzenetküldő alkalmazások, csevegőszobák, fórumok, VoIP, email, közösségi média, weboldalak stb….
      • Az engedélyben megadott sávokon kívüli adás.
      • A jegyzőkönyvben az összeköttetések idejének megváltoztatása, hogy teljesítse az ún. 10 perces szabályt.
      • Ellenőrizhetetlen összeköttetések vagy szorzók kérvényezése.

14. Díjazás: Az okleveleket a verseny végeredménye közzétételét követően le lehet tölteni a HA-DX honlapjáról. A kategóriák első helyezettjei - szponzoroktól függően - egyéb díjazásban is részesülhetnek.

Eredményhirdetés: a verseny végeredményét a verseny (http://www.ha-dx.com) és a Magyar Rádióamatőr Szövetség honlapján ( http://www.mrasz.hu ) tesszük közzé. A tárgyi díjak az évente megrendezésre kerülő díjkiosztó gálán kerülnek átadásra, amire a helyezettek írásos meghívót kapnak.

15. Egyéb rendelkezések:

      • A rádiókészülékeknek és az antennáknak egymással fizikai kapcsolatban kell lenni és 500 méteres sugarú körön belül kell elhelyezkedni!
      • A 10-perces szabályt megsértő összeköttetéseket a logból nem szabad kitörölni, hanem X-QSO-val a Cabrillo logban megjelölni. Az X-QSO-val megjelölt összeköttetések nem eredményeznek büntetőpontokat.
      • Dupla összeköttetések ne kerüljenek törlésre! Ha egy állomással azonos sávon és üzemmódban van érvényes összeköttetés, akkor az pontozva lesz.  A többi nulla (0) pont büntetőpont nélkül még akkor is ha rossz a vett sorszám, vagy az ellenállomás logjában  nem szerepel az összeköttetés.
      • A naplózott összeköttetéseknél az időeltérés legfeljebb 3 perc lehet. Az ezt meghaladó eltérés miatt az összeköttetés hibásnak minősül. Ez nem jogosít fel arra, hogy idő előtt vagy idő után valaki összeköttetést létesítsen. Célszerű a verseny előtt a számítógép óráját GPS-hez vagy internetes időszerverhez szinkronizálni.
      • Egy szorzót jelentő állomás hívójelének - amennyiben nem küldött jegyzőkönyvet - legalább 10 versenyző jegyzőkönyvében szerepelni kell. Ellenkező esetben a szorzó törlésre kerül. A nyilvánvalóan nem versenyző állomások összeköttetései büntetőpont nélkül törlésre kerülnek. Cluster használata kategóriáktól függetlenül megengedett, beleértve az önbeírást is.
      • A dobogós helyezésekért versengő állomások (magyar és külföldi egyaránt) jegyzőkönyveinek tartalmaznia kell az összeköttetések „KHz” pontos frekvenciáit, illetve digitális formátumban rögzíteni kell az egész versenyt.

       A felvételnek tartalmaznia kell a kisugárzott és vett jelek hangját, ahogy az operátor hallotta a verseny alatt. A felvétel készüljön általános fájl formátumban (pl. mp3) csatornánként külön-külön, folyamatos módon. Az esetleges szüneteket nem kell rögzíteni.

       A felvételt rendezői kérésre 5 napon belül rendelkezésre kell bocsájtani. Ennek elmulasztása kategória átsorolást illetve kizárást vonhat maga után.

      • A versenyprogramok kiírástól eltérő működése nem képezheti utólagos óvás tárgyát.
      • Az itt nem szabályozott kérdésekben a MRASZ Rádióforgalmi Versenyszabályzat betartása minden indulóra nézve kötelező.
       Esetleges vitás kérdésekben a rendező döntése mérvadó.

1.számú melléklet, Magyarország megyeinek rövidítése:

Megye Megye rövidítés
Bács-Kiskun BN
Baranya BA
Békés BE
Borsod-Abaúj-Zemplén BO
Csongrád CS
Fejér FE
Győr-Moson-Sopron GY
Hajdú-Bihar HB
Heves HE
Jász-Nagykun-Szolnok SZ
Komárom-Esztergom KO
Nógrád NG
Pest PE
Somogy SO
Szabolcs-Szatmár-Bereg SA
Tolna TO
Vas VA
Veszprém VE
Zala ZA
Budapest (capital) BP