Corocznie w trzeci weekend stycznia od godz
12.00 UTC w sobotę do niedzieli 11.59 UTC: styczeń 16-17.